Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Mắt sang vành :D


Mụ có đám bạn học cùng trường trung học Việt Đức năm xưa thành đạt giỏi giang quá sức.Cong tac vien nay vien no,Lam viec cho cac to chức phi chính phủ.Dom trom thấy bạn minh tuyền xài tiếng Anh tiếng .. Mỹ ,đi tới đi lui hết châu Âu qua châu Mỹ,hết Ý lại thăm Anh... mụ cú. Mụ thú bao giờ chửa,rằng mụ chả thèm ganh với người giàu,chả tị hiềm với người đẹp.Cơ mà người giỏi thì...khác đấy. That là mụ (ngu) ...Thù luôn người trí tuệ! Ak! Chiều nay hớn hở vỗ vai chồng,mụ ngọt ngào. Nầy sao mà em .. Ngu tệ.Mình làng sát biên ,chạy xe có hơn chục phút qua liền bên Đức quốc láng giềng.Cớ sao mình không đi ... Chợ bên bển? Đó,mời đám bạn cùng ngó.Mụ đây không học hành,chẳng bằng cấp chi mà rồi cũng tuần hai buổi đi nước ngoài dư đi chợ,ý nhầm,là đi nước ngoài chỉ để đi chợ. Dám mà lũ ấy... Mắt sang vành luôn . :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét