Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Chả ngu thì gì ? : D


Mới ít năm trước,mỗi lần đằm mình trong con suối nhỏ gần nhà,mụ lại mủm mỉm vênh váo tự bảo với mình.Rằng phải là người... Ngu lắm lăm luôn nên mới nói .. "Không ai co the tắm hai lần trên một dòng sông ."( song hay suoi cung rua ca!)Mụ cứ tự sướng âm ỉ mãi dư thế cho tới ... Tới tận gần đây. Chỉ là một ví dụ nhỏ. Vậy chả ngu thì gì???? :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét