Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Cắm sừng :D


Hai vợ chồng cho công chúa đi hội chợ năm mới.Rét căm căm cả nhà tránh gió,đứng ngắm ngó lũ dê với cừu bị nhốt trong cái chuồng hẹp.Không thể tưởng nổi ,một bác giai còn vài năm là đủ tròn năm chục xuân mà cất nhời thế này.rằng ,dê cái hay dê đực thì có sừng em nhẩy? Ak! Xã mụ đấy.Huhu .rờ trán có tị ... Hâm hấp.Sao ... Sao mê sảng vầy chớ??? Xem ra mụ thật nên ... "Cắm sừng " cho gã nhỉ.Lí thuyết xuong ich gi,chã bằng thực hành quách đi !!! :-)) Gã khờ ấy thật buột miệng dư thế.Mụ thề không điêu.

1 nhận xét: