Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Mụ đao : D


Bảo rồi.Ai mắng ngu xin nhận làm tri kỉ.Ai mắng ... Khùng ,cũng đến tủm tỉm gẫm chả có nhẽ.Còn có ví với con nọ con kia thì ... sao phải nhảy dựng lên ? Hỡi người ! Dễ gì mọc đuôi đâu ? Mụ lém ngẫm phải ,hay là mụ thật .. Đao ?:-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét