Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Lan man dài tập 2


So thống kê dân Tiệp tới hai muoi phần trăm phải đi gặp bắc sĩ tâm thàn hàng năm.Họ e ngại trong mười lăm năm tới dám tơi phân nửa dân số rối loạn tâm thần.... Từ lAu thÁy báo nhÀ ta cũng giăng con số hai mươi phần trăm.Mình hoảng hốt không tin.Cứ tưởng tượng xem,làm sao mà cứ 5 người lại có một người bệnh được? Mà rồi ngó tin đưa tết rồi có tới hơn sáu ,hay năm nghìn người phải nhập viện vì đánh nhau( tưởng báo in lộn thêm số không ) .Lại ngó tin lễ hội đẫm máu chém lợn đập trâu trẻ con người già nhâu nhâu hào hứng. vị " già bản " nói " đẫm tình nhân đạo mênh mông " Rồi đánh vụt tranh giành " cướp có văn hoá" ... Rồi nữ sinh phang ghế túi bụi vào đầu bạn theo lệnh .. Trưởng lớp ác quỉ. .... Mọi người nói đã nhiều kể không hết. Sơ hãi thấy.Xã hội bình ổn thế mà dân họ còn như vậy.Dám ở nhà mình con số kia han phai ... Qua nua ??Theo mình nghĩ.Cứ không kiềm chế được nóng giận ,vui buồn thái quá đã là chứng rối loạn.Trong đời ai cũng có lúc phải đối mặt.Mình cũng đã từng . Bởi vậy ,rất cần tự hiểu mình!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét