Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Trầm tư mặc tưởng :D


Hai bà tám chuyện rào rào.Bất chợt bạn hỏi. Này này ,tôi nghe văng vẳng nhạc thiền.Phải mụ biết thiền ,hử mụ? Mau chỉ cho tôi với ! Mu ậm ừ -Dễ ợt .Ngày nào tôi cũng. Bạn hối hả -Vậy dậy tôi đi.Tôi thử mãi chả được .Thấy khó bỏ cha .Làm cách nào mà mụ giỏi thế vậy ??? Gãi đúng chỗ ngứa.Mụ lem lém giảng -thế đã hiểu thiền là gì chửa ? Hiểu rồi mới thực hiện. Mụ cao giọng Thiền ý ,chính là .... Trầm tư mặc tưởng ! Bạn tron mat nguong mo -Nghe ... Uyên thâm quá.Làm sao mụ rành???? -Không thày đố mày làm nên ! -Đã bẩu là dễ mà.Nghe này .Trước khi mụ ới tôi,là tôi đang ... Thiền đới. Là tôi ... Bất động có dễ hơn cả tiếng rồi.Cứ ... Miên man tiếc cái áo khoác thu.Rình mãi tới lúc nó hạ giá hơn nửa ,t hì rồi ra ... Hết số của tôi .Đen ! Cay ! Biết thế thì. ... .Càng gẫm càng tiếc .Biết thế nghiến răng mua quách từ đầu.... - thì sao ?? Mụ nói gì chã hiểu. ! - thì đó.Đó là .... Trầm tư mặc tưởng , là ... Thiền đó chớ cái chó gì ??? :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét