Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Hên chán vạn : D

Bạn báo sắp sang thăm.MỪng quá hay sao,rõ là đang dép bệt tưới cây mà rồi té lăn văng cả thùng nước.ÔM chân đau tới suýt buột chưởi thề,may kịp cắn lưỡi mình phù luôn.
Di kham ra la bong gÂn, băng chaN ca tuan ,het đường  xung xính.
Cào mặt ăn vạ bạn,mụ ý ...cươi ròn rã bảo... Con em bà nó bảo chắc nghe chị sang chơi bà ấy mải diện váy ngắn guốc cao... tập đi nên té !
Lộn tiết chửa?!
Mà thôi! Chã tội gì rầu lâu cho già!
Còn hên chán vạn.Là mọi ngày MỤ vẫn phởn vác cái bảng đi chụp choẹt.HÔm ấy thế nào mà ..,giời còn thương MỤ.CHân có...gãy thì rồi cũng vài tháng lành chớ mà văng cái bảng thì...
:-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét